Personvernserklæring for lokaler.lnu.no

Generelt

Generelt lagrer vi så lite om deg som bruker siden som er praktisk mulig.

LNU - Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner er behandlingsansvarlig og ansvarlig for dataene.

Vi kan kontaktes på lokaler@lnu.no

Vi lagrer følgende persondata om deg:

Ditt navn og din e-post

Om du logger inn, og registrerer en bruker, så lagrer vi navnet du setter på brukeren og e-postadressen din.

Dette er for å kunne identifisere deg som bruker på siden. Dataene kan også brukes til å kontakte deg om det skulle være noe rundt din bruk av siden.

Andre brukere på siden kan se navnet du har valgt.

Administratorer på siden kan se e-posten du har valgt.

Din organisasjonstilknything

Om du legger inn organisasjonstilknytningen din på brukerprofilen din eller i en anmeldelse av et lokale, så vil dette knyttes til din bruker og kunne leses av andre brukere på siden.

All tekst du lagrer på siden

Av åpenbare grunner lagrer vi all tekst du måtte skrive om et lokale eller på andre måter på siden, og som regel vil også andre besøkende ha tilgang til å se at du skrev teksten.

Vi bruker følgende tredjepartstjenester som kan samle inn data om deg:

Om du logger inn med Google vil Google vite at du bruker siden.

Dataene for siden lagres på Heroku, et amerikansk-eid selskap. Dataene lagres i Europa, men per Schrems II-dommen så kan amerikanske myndigheter fortsatt kreve dataene utlevert uten at vi vil få beskjed eller ha mulighet til å stoppe det.